Juridiske bestemmelser

1. IDENTIFIKASJON

Redaktøren av denne siden, som er tilgjengelig på adressen ""www.oceanspray.no"", er Ocean Spray International Services, Inc., et selskap etter amerikansk rett, som handler på vegne av sin franske filial med adresse 6 place de la Madeleine, 75008 Paris, registrert i handelsregistret for selskaper i Paris under nummer 530 467 612, og representert av Stewart Gallagher.

Den grafiske profilen og utarbeidelsen av siden er ivaretatt av selskapet Prexma.

2. IMMATERIALRETT

Ocean Spray International Services, Inc. er eier av domenenavnet ""oceanspray.fr"".

Alle opplysninger eller dokumenter som finnes på siden, samt alle elementer som lages for siden (særlig tekster, trestruktur, programvare, animasjon, fotografier, illustrasjoner, logoer osv.) eies av Ocean Spray International. Disse opplysningene, dokumentene eller elementene utgjør åndsverk og er underlagt lovgivningen som beskytter opphavsretten. Ingen lisens eller rett annet enn å kunne besøke siden er gitt til noen som helst i forbindelse med immaterialretten. Reproduksjon av nettsidens dokumenter godkjennes kun til informasjonsformål for personlig og privat bruk: Enhver reproduksjon og bruk av kopi som tas for andre formål er uttrykkelig forbudt og gjenstand for uttrykkelig avgitt godkjenning på forhånd fra selskapet som redigerer nettsiden. I alle tilfeller skal en godkjent reproduksjon av informasjonen på denne nettsiden angi kilden og relevante eierforhold. Logoer, produkter og merker som er nevnt på denne siden (®- og TM-produkter) eies av Ocean Spray International og kan ikke benyttes uten innhentet skriftlig samtykke på forhånd fra selskapet som redigerer nettsiden.

Ulovlig reproduksjon av elementer fra nettsiden medfører straffer i henhold til lovgivning som gjelder immaterialrett, inkludert forfalskning tilknyttet opphavsretten, varemerkeretten og sivilretten.

3. INFORMASJONSKAPSLER

Ocean Spray International Services, Inc. kan benytte seg av informasjonskapsler (""cookies"") på nettbrukerens harddisk med det formål å kunne evaluere effektiviteten av nettsiden og å kunne gjenkjenne brukeren ved senere besøk. Informasjon som angår nettbrukerens navigering vil ikke oppbevares i mer enn 30 dager. Nettbrukeren skal ha rett til å nekte registrering av informasjonskapsler ved å konfigurere den nettleseren som benyttes for Internett.